Κατάθλιψη σε παιδιά και έφηβους. Η μουσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει

31 Jan 2024

Πρόσφατη μεγάλη έρευνα καταδεικνύει ότι η μουσικοθεραπεία μειώνει την κατάθλιψη σε παιδιά και έφηβους με συναισθηματικά προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Bournemouth University και του Queens University Belfast και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Child Psychology and Psychiatry. Η μουσικοθεραπεία εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια σε παιδιά και έφηβους με ψυχικές δυσκολίες και διαταραχές. Παρόλα αυτά, πρόκειται για τη μεγαλύτερη έρευνα στο είδος της μέχρι σήμερα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κλινικό πλαίσιο με 251 συμμετέχοντες.

 

Πώς πραγματοποιήθηκε η έρευνα;

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 251 παιδιά και έφηβοι ηλικίας 8-16 ετών με συναισθηματικές, κοινωνικές, συμπεριφορικές και αναπτυξιακές δυσκολίες. Τα παιδιά και έφηβοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: 128 έλαβαν τη συνήθη φροντίδα, ενώ 123 έλαβαν μουσικοθεραπεία επιπρόσθετα της συνηθισμένης φροντίδας.

Χρησιμοποιήθηκε η μουσικοθεραπευτική προσέγγιση του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού της Juliette Alvin. Μέσα από τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό ενθαρρύνεται ο ασθενής να δημιουργήσει ήχους και μουσική χρησιμοποιώντας τη φωνή του, διάφορα μουσικά όργανα και κίνηση. Παράλληλα ο ασθενής ενθαρρύνεται και στηρίζεται με βάση τις ανάγκες του από τον μουσικοθεραπευτή. Η πιο πάνω τεχνική είναι ιδιαίτερα βοηθητική σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε 12 ατομικές συνεδρίες μουσικοθεραπείας διάρκειας 30 λεπτών, μια φορά τη βδομάδα.

 

Αποτελέσματα της έρευνας

Τα παιδιά και οι έφηβοι που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα μουσικοθεραπείας παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στην αυτοεκτίμηση τους και σημαντική μείωση στην κατάθλιψη σε σχέση με αυτούς που δεν έλαβαν μουσικοθεραπεία.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1 στα 5 παιδιά και έφηβοι παγκόσμια επηρεάζονται από μια ψυχική διαταραχή. Ταυτόχρονα, υπάρχει μια παγκόσμια ανησυχία για την έλλειψη αποτελεσματικών θεραπευτικών επιλογών για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των παιδιών και εφήβων. Η μουσικοθεραπεία είναι μια θεραπευτική παρέμβαση με σημαντική επίδραση στη συμπεριφορά και τη γενική ανάπτυξη του ατόμου.

Συμπερασματικά,  η μουσικοθεραπεία είναι μια αποτελεσματική παρέμβαση για τα παιδιά και τους έφηβους με συμπεριφορικές και συναισθηματικές διαταραχές. Μεταξύ άλλων, η μουσικοθεραπεία μπορεί να μειώσει την κατάθλιψη και να βελτιώσει την αυτοεκτίμηση των παιδιών και εφήβων, συμβάλλοντας σε μια ολιστική και ανθρωποκεντρική αντιμετώπιση των ψυχικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.

 

 Πηγή: Paidiatros.com